Tag Archives: kredi

Bankaların Yabancı Kişilere Mortgage Kredisi Verme Şartları

8941819222_1f2a279a8d_o

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle yabancıların gözünde bir emlak cenneti olduğu gerçeğini çoğu zaman duyuyor ya da kendi tecrübelerimizle yaşıyoruz. Yabancı uyruklu kişilere gayrimenkul satışı konusunda biraz cömert olduğumuzu düşünenlerdenim. Her ne kadar her millet için belli bir kotamız olsada genel anlam itibariyle kanunlarımız bu konuda sert değil. Ülke sınırları içinde (özellikle kıyı kesimlerde) gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yabancıların çoğunun kullandığı yöntem genelde aynı; belli bir miktar peşinat ve geri kalanı 24 aya kadar senet ile ödemek.

Bankalar şimdiye kadar istisnalar hariç yabancı uyruklulara kredi kullandırılması konusunda biraz çekimser kalmışlardı. Değişen dünya düzeni sonrası ortadoğuda yaşayanlara dahi mortgage kredisi verilmesi konusunda kendi aralarında yavaştan başlayan bir rekabet söz konusu. Kendi müşterilerimden İran uyruklu vatandaşların satışını yaptığımız projelerden daire sahibi olması eskiye oranlar şimdilerde çok daha kolay.

Bankalar her ne kadar Türk insanına sağladığı olanaklara göre biraz kısıtlamaya giderek kredi işlemlerini yapsalarda, istedikleri evrakların eksiksiz olarak sağlanması sonrasında nakit akışını hızla sonlandırıyorlar. Bankaların yabancı uyruklu kişilerden istedikleri evrakları aşağıda sıraladım. Proje ya da gayrimenkul satışlarında ortaya çıkacak bu gibi durumlarda bu yazının elinizin altında bulunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. BU konuda geri dönüşlerinizi bana mail yoluyla yapabilirsiniz.

Bankalar Tarafından İstenen Belgeler:

– Satın alınacak gayrimenkul tapu fotokopisi,
– Pasaport aslı (şubede fotokopi çekilecek- şube aslı gibidir imzalı olacak) /ayrıca tüm kimlikler
– Vatandaşı olunan ülkeden alınacak en son yıla ait resmi vergi beyanı ya da çalışanlar için işveren tarafından imzalı maaş yazısı/bordro
– Maaş yazısını imzalayan kişinin firma yetkilisi olduğuna dair noter onaylı resmi belge/beyanat
– Son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanı
– Aylık mali yükümlülükler hakkında genel bilgi (kira –mortgate kredi taks. vs)
– Şahsi varlıklar hakkında genel bilgi
– Şahsi borçlar hakkında genel bilgi
– İmzalı başvuru formu
– Apostilli kredi kayıt belgesi. Yurt dışında apostil şerhine yetkili makamlar: Elçilikler, İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı

Türkiye de apostil şerhi yetkili makamları: İllerde Valilikler, İlçelerde Kaymakamlıklardır.

APOSTİL: BİR BELGENİN GERÇEKLİĞİNİN TASDİK EDİLEREK BAŞKA ÜLKEDE YASAL OLARAK KULLANILMASINI SAĞLAYAN BELGE ONAY SİSTEMİ

– Müşterilerden alınacak kredi kayıt belgesinin (İngilizce belgeler hariç ) tüm sayfaları tercüme edilmiş olması ve ve belgenin verildiği kurumun kaşesi zorunludur.
– Borçlu adresi olarak varsa müşterinin Türkiye’deki belgesindeki adresi yok ise satın alınacak konutun adresi esas alınır.
– Yurt dışı adres/yerleşim yeri belgesi

Not:
1. Kredilendirme; ekspertiz değerinin %60’ı kadar tutarında yapılabilir. Türkiye de bağı devam eden müşterilerde istisnai olarak %70’e çıkabilir.
2. Sigortaların kredi kullanılacak bankaca yapılması şartıda aranan diğer bir şarttır.

Reklamlar

Konut Projelerinde Mortgage Kredisi ve Bankaların Önemi

aaaa

Konut projelerinde her şirket yaptığı yapılar ve farklılıklarla ön plana çıkmaya çalışırken konu ödeme kısmına geldiğinde iş müşteriyi cezbedecek koşullar sunmaya kalıyor. Şirketler vade farksız uzun ödeme planlarını müşterinin önüne koyarken, bankalar ise mortgage kredisinde sundukları faiz oranları ve farklı seçeneklerle müşteriyi kaçırmama derdindeler.

İçinde bulunduğum proje satışlarında müşteri için projenin genel ve daire özelliklerinin yanı sıra esas kilit noktanın ödeme seçenekleri olduğunu çok defa gözlemledim. Niyeti ciddi, daire ihtiyacı olan insanları bir kenara ayırırsak kararsız ve satış işlemini farklı boyuta taşımak satıcının yetisine kalmış durumlarda müşterinin aklını cazip ödeme seçenekleriyle çelmek mümkün. Bunun için firmaların satış danışmanlarının ekonomiye hakim olmaları, güncel piyasa durumlarını müşteriye pozitif anlamda yansıtmaları kritik bir nokta.

İnşaat şirketleri projelerini satarlarken kredi kullanımı için anlaşmalı oldukları bankalar ile dirsek temasında olmalılar. Özellikle bankadaki konut kredisi uzmanları ile satışa çıkmadan yapacakları toplantılar ve geliştirecekleri stratejiler, ilerleyen safhalarda satışa yönelik olumlu hamleler olarak hissedilecektir. Bankaların projeye ve müşteriye yakınlığı, ilgisi müşterinin gözünde şirketin güven puanını bir tık daha yukarı taşımasına vesile olur.

Büyük projelerde bankaların mortgage kredisi için müşterilere sundukları faiz oranları banka tercihi konusunda başlarda etkili olarak gözükse de, ikinci kısımda farklı ödeme alternatifleri müşterinin tam olarak ihtiyacını karşılayan şıktır. Bunu örneklendirmek gerekirse; A bankasının 120 aylık faiz oranı 0,86 iken, B bankasının faiz oranı ise 0,93 olsun. Müşteriler bu faiz oranlarına bakarak A bankasına yönelecekleri sırada B bankası ortaya koyduğu ikinci bir seçenekle olayı kendi lehine çevirme şansına sahip olabilir. Kirada oturan bir müşteri projeden ev almak istediğinde hem kira ödemesi, hem de kredi ödemesi aile bütçesine büyük bir yük olacağından müşteri faiz oranı düşük A bankası yerine, projeye taşınınca başlayacak kredi ödemesini sunan yüksek faizli B bankasını kendine çok daha yakın bulacaktır.

Verdiğim örneğe benzer bir çok durumu satışlarımızda yaşadık ve farklı şekillerde yaşamaya devam ediyoruz. Her sektörde olduğu gibi rekabetin üst seviyelerde yaşandığı bankacılık sisteminde inovasyon ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen bankalar müşteri tarafından kendilerine daha yakın bulunuyorlar. İnşaat şirketlerinin yetkilileri konutları için kredi anlaşması yapacakları bankaların müşteriye olan ilgilerini ve farklı seçeneklerini iyi analiz etmeliler. Bu önemli ayrıntı satış kapatmada ve satışları arttırmada önemli bir faktör olmaya devam edecektir.